خدمات ما

خدمات ما

خدمات ما در گروه هیدرو شیلنگ 786  به شرح زیر معرفی می شود :

پخش

پخش

پخش انواع شیلنگ های فشار قوی (هیدرولیک ، پنوماتیک)

پرس

پرس

پرس و تعویض شیلنگ های فشار قوی

بورس

بورس

بورس اتصالات آهنی و برنجی و بست های فلزی

طراحی

طراحی

طراحی،ساخت و نصب تخصصی شیلنگ های ماشین آلات صنعتی